herman maes

news

'Mindscapes' in Voc, Hasselt

September 2018 - ‘Mindscapes’ zijn landschappen die voortkomen uit het onderbewuste van de kunstenaar. Het zijn gefantaseerde en gedroomde landschappen, met brokstukken uit de realiteit.
Het werk ontstaat vanuit de verfmaterie en het gebaar van het schilderen. Het zijn desolate landschappen die een oervorm in zich dragen. Er zijn geen bomen, struiken, planten of bloemen, … Het is de essentie, de droom, de fantasie, de werkelijkheid, en alles wat daartussen ligt.
De landschappen zijn niet eenduidig. De toeschouwer herkent, beleeft en interpreteert vanuit zijn ervaringswereld. Met zijn dromen, fantasie en realiteit bouwt de toeschouwer zijn eigen landschap, zijn mindscape.

Voc Hasselt, van 29 september t/m 14 oktober 2018

joke timmermans